Wednesday, November 18, 2009

Зах зээлийн өрсөлдөөний А.Юдановагийн онол


Тухайн зах зээлийн өрсөлдөөний сүүлийн үеийн онолын нэг нь А.Юдановын/Орос/ гаргасан онол юм. Тэрээр нэг зах зээл дээр ажилллаж байгаа нийт компаниудыг 4 үндсэн хэсэгт ангилж, хэсэг тус бүрийг биологийн системийн хувьд төрөл байдал үйл ажиллагаатай нь холбон үзсэн юм

Хулганууд
Эдгээр нь жижигхэн ба уян хатан зах зээлийн өөрчлөлтөнд маш хурдан зохицох чадвартай. Эдгээр нь гол төлөв орлуулах бараа бүтээгдэхүүн ба дуурайлгаж хийсэн зүйлсийг зах зээл дээр гаргадаг. Үйл ажилллагааны тогтсон чиглэл үгүй. Түүний уян хатан бөгөөд хурдан зохицох чадвар нь өрсөлдөөний стратегийн үндэс суурь нь болдог
Үнэгнүүд
Энэ нарийн мэргэшсэн, өндөр эрэлттэй зах зээлийн нэгэн хэсгийг бүрэн эзэмшсэн , их том биш компаниуд байдаг. Эдгээрийн өрсөлдөөний стратеги нь мэргэжлийн өндөр түвшин, бага зардал, бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтэнд тулгуурладаг.
Заан ба арслангууд
Энд том хэмжээний компаниуд орох ба эдгээр нь зах зээлийн ихээхэн хэсгийг эзэмших учраас зах зээлд хяналт тавих боломжтой. Эдгээрийн өрсөлдөөний стратеги нь үйлдвэрлэлийн хэмжээ их байгаатай холбоотой зардлын бага түвшин , ихэнхи хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангадаг байдал зэрэгт үндэслэдэг.
Эрвээхэйнүүд
Эдгээрийн өрсөлдөөний стратеги нь шинэ санаачлага, шинэ технологи нь шинэ бүтээгдэхүүн байдаг боловч зах зээлтэй холбогдох чадвар муу, зах зээлийг эзэмшихэд шаардлагатай хөрөнгө хүрэлцээгүй байдаг.

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008