Wednesday, December 10, 2008

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 8 "G" / Horizontal Marketing System -Маркетингийн хэвтээ тогтолцоо . . ./


Habitual Buying Behavior - Заншсан зан төлөв. Хэрэглэгчийн орлцооны түвшин бага, хэрэглээний давтамж өндөр байх зан төлөв ихэнхдээ хэрэглээд заншчихсан өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний хувьд илэрдэг. Ахуйн болон хүнсний бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглэгч ихэнхдээ ийм зан төлөвтэй байдаг.

Hesitative Buying Behavior - Итгэлгүй зан төлөв. Хэрэглэгчийн оролцооны түвшин бага буюу тухайн бүтээгдэхүүнийг сонирхох нь бага бөгөөд ховор хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүний хувьд яригдана. хэрэглэгч мэддэггүй эсвэл мэддэг байлаа ч худалдан авья гэж боддоггүй идэвхгүй эрэллттэй бүтээгдэхүүнд илрэнэ. Байнга хэрэлэдэггүй, бүтээгдэхүүнд илрэнэ. байнга хэрэглэдэггүй, бүтээгдэхүүний талаар мэдлэг дутмаг тул сонголт хийхдээ итгэлгүй байдаг.

Horizontal Marketing System - Маркетингийн хэвтээ тогтолцоо. Хуваарилалттын сувгийн ижил түвшний байгууллагууд хамтарч ажиллах маркетингийн тогтолцоо.

1 comments:

Nasaa said...

өшөө дэлгэрэнгүй бичвэл хүмүүст арай хүртээмжтэй байх болов уу

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008