Tuesday, March 9, 2010

“Монголын инновацийн холбоо” ТББ байгуулагдлаа


“Монголын инновацийн холбоо” ТББ-ын зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

“Монголын инновацийн холбоо” ТББ-ын эрхэм зорилго:

“Иргэдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, нийгэмд инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулах замаар шинжлэх ухаан технологи, инновацийн хөгжлийн таатай орчин бий болгох, үндэсний инновацийн үр ашигтай тогтолцоо бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, улмаар мэдлэгт суурилсан инновацийн эдийн засагтай, хөгжингүй Монгол улсыг бүтээн байгуулахад хувь нэмэр оруулах явдал мөн”.

“Монголын инновацийн холбоо” ТББ-ын үйл ажиллагааны зорилтууд:

1. Холбооны гишүүд, дэмжигчдийн инновацийн чадавхийг нэгтгэн, тэдний хүч чармайлтыг нийгэмд эерэг хандлага, эрүүл уур амьсгал бий болгох, инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх, иргэдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, нийгмийн сэтгэлгээний инноваци хийхэд чиглүүлэх(сэтгэлгээний инноваци)

2. Мэдлэгт суурилсан эдийн засагтай, хөгжингүй Монгол улсыг бүтээн байгуулах үндэс болох инновацийг хөгжүүлэх нийгэм, эдийн засаг, улс төр, шинжлэх ухаан технологийн таатай орчин бүрдүүлэх(инновацийн таатай орчин)

3. ШУТ, инновацийн салбарт холбооны гишүүдийн тэргүүлэгч байр суурийг бататгах, тэдний нэр хүндийг өсгөж, эерэг дүр төрхийг бий болгон, улс орны хөгжлийн гол зүтгүүр болох инновацийн манлайллыг төлөвшүүлэх(инновацийн манлайлал)

4. Инновацийг хөгжүүлэх чиглэлд шинжлэх ухаан- боловсрол-бизнес-төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, үр ашигтай хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх замаар инновацийн түншлэлийг бий болгох(инновацийн түншлэл)

5. Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдлыг бататгахуйц инновацийн чиг баримжаатай хөгжлийн зөв бодлого, стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэхэд гишүүд дэмжигчдийн хүчийг чиглүүлж, бодлогын инновацийг хэрэгжүүлэх (бодлогын инноваци)

Монголын инновацийн холбоо” ТББ-ын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

• Монгол улсад Үндэсний инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, төрийн инновацийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцох;

• Гишүүд, дэмжигчдийн хүрээнд инновацийн үр ашигтай түншлэлийг хөгжүүлэх замаар тэдний инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх;

• Үндэсний инновацийн соёлын төлөвшүүлэх, иргэдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх үүднээс бүх нийтийн инновацийн боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх;

• Инновацийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, шалгаруулах, тэдгээрт оролцох;

• ШУТ, инновацийн чиглэлээр уралдаан тэмцээн, үзэсгэлэн, хурал, семинар, уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох;

• Эрдэм шинжилгээ судалгаа, туршилт зохион бүтээлтийн ажил гүйцэтгэх, оролцох;

• Инновацийн менежмент, технологи дамжуулалтын чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах;

• ШУТ, инновацийн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, экспертиз, аудит хийх;

• Инновацийн мэдээлэл сурталчилгаа, хэвлэл нийтлэлийн үйл ажиллагаа явуулах, иновацийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл түгээх сүлжээ байгуулах;

• Өндөр технологийн аж үйлдвэр, инноватив ЖДҮ, бизнесийг хөгжүүлэх, технологи, бизнесийн инкубацийн үйл ажиллагаа явуулах(эдийн засаг, менежмент, маркетинг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын талын туслалцаа дэмжлэг, техник технологийн хангамж, сургалт);

• ШУТ, инновацийн хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;

• Холбооны гишүүд дэмжигчдийн зүгээс дүрмийн зорилгыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагааг дэмжих;


3 comments:

Ambaga said...

"Монголын инновацийн холбоо" ТББ -ийхэнтэй хэрхэн холбогдох вэ? ambaga_2@yahoo.com

Azaa said...

Сайн байна уу, "Монголын инновацийн холбоо" ТББ-тэй яаж холбогдох вэ? azka_hope@yahoo.com хаягаар утас, хаягийг явуулж өгөөч

Х.Бадамлянхуа said...

Сайн байна уу? энэ холбоо үйл ажиллагаа явуулдаг уу? холбоо барих хаяг утсыг нь илгээж өгнө үү. badamlyankhua@med.gov.mn

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008