Tuesday, April 14, 2009

Хүн амын амьжиргааны 2009 оны доод түвшин


Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн 01/35 тоот тушаалаар "Хүн амын амьжиргааны 2009 оны доод түвшин"-ий хэмжээг шинэчлэн батлав...

Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Бүс нутаг Хамрагдах аймаг Амьжиргааны доод
түвшин, төг
1. Баруун бүс 1. Баян-Өлгий
2. Говь-Алтай
3. Завхан
4. Увс
5. Ховд
96100
2. Хангайн бүс 1. Архангай
2. Баянхонгор
3. Булган
4. Өвөрхангай
5. Хөвсгөл
6. Орхон
90600
3. Төвийн бүс 1. Говьсүмбэр
2. Дорноговь
3. Дундговь
4. Өмнөговь
5. Сэлэнгэ
6. Төв
7. Дархан-Уул
91200
4. Зүүн бүс

1. Дорнод
2. Сүхбаатар
3. Хэнтий

86300
5. Улаанбаатар
1. Улаанбаатар

101100


0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008