Monday, September 28, 2009

Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэлийг сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлс


Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэлийг сонгохдоо олон хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай.Үүндбүтээгдэхүүний анги төрөл,зах зээлийн төрөл, хэрэглэгчид,тэдний худалдан авахад бэлэн байдал, барааны амьдарлын мөчлөгийн үе шатууд зэрэгийг тооцож болно.
Барааны анги төрөл. Хэрэглэгчийн зах зээлийн бараа үйлдвэрлэдэг газрууд урамшуулал сурталчилгааны зардалын ихэнхийг реклам сурталчилгаанд зарцуулахаар төлөвлөөд дараа нь борлуулалтын урамшуулал,биечлэн хийх худалдаанд эцэст нь олон нийтийн харилцаанд зориулахаар тооцдог байна.

Өргөн хэрэглээний барааны хувьд реклам сурталчилгаа нь хамгийн чухалд тооцогдох бөгөөд энд худалдан авах шийдвэр гаргахад хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлд нөлөөлөх явдал ихээхэн ач тустай байдаг.

Харин үйлдвэрлэлийн зориулалттай бүтээгдэхүүний хувьд урамшуулал сурталчилгааны иж бүрдэлийг сонгохдоо эхлээд биечлэн хийх худалдаагаар идэвхжүүлэхд хөрөнгөө зориулаад дараа нь борлуулалтын урамшуулал, реклам сурталчилгаанд эцэст нь олон нийтийн харилцаагаар холбоо тогтооход анхаардаг байна.

Түүнээс гадна өндөр үнэтэй тансаг барааны хувьд биечлэн хийх худалдааг хэрэглэх нь тохиромжтой.

Реклам сурталчилгаа Биечлэн хийх худалдаа
Борлуулалтын урамшуулал
Биечлэн хийх худалдаа Реклам сурталчилгаа
Олон нийтийн харилцаа харилцаа

хэдийгээр үйлдвэр техникийн зориулалттай барааны хувьд биечлэн хийх худалдаагаар хийх худалдааны агентуудын үйл ажилгаа ихээхэн ач холбогдолтой боловч өргөн хэрэглээний барааны хувьд ч сайн мэргэшсэн худалдагч тал нь аль болох олон зуучид дилерүүдийн анхаарлыг татахад анхаарч тэдэнд аль болох том худалдааны талбай гаргахад нөлөөлж, тусгай өвөрмөц рекламын зарлал мэдээлэл, урамшууллыг ашиглах нь зүйтэй гэдгийг ойлгуулах замаар ажилладаг

Сүүлийн жилүүдэд компаниуд реклам сурталчилгааг багасгаж урамшуулалыг ихээр хэрэглэхэд хүрч байгаа нь үйлдвэрлэгчээс аль болох буулт хийх,урамшуулал үзүүлэхийг хүсэх болсонтой холбоотой. Эцсийн хэрэглэгч худалдан авагчид ч мөн адил борлуулалтын урамшуулал хйихийг шаардах болсон.

Бараагаа түлхэх үү эсвэл хэрэглэгчдээ татах уу? Реклам сурталчилгааг бүх орон даяар нийтийг хамарсан байдлаар хийхийн оронд тухайн бүс нутаг, хотын хэмжээнд зорилтот зах зээлийн сегментэд зориулж илүү төрөлжсөн маркетингийн хөтөлбөрийн дагуу харилцаа холбоо тогтооход анхаарч ажиллах нь үр дүнтэй байдаг. Зөвхөн рекламаар, маш өргөн сонголттой бараанаас өөрийн шаардлагатай бараагаа ялгаж худалдан авагчдад мэдээлэх нь бараг боломжгүй болсон өнөө үед тодорхой худалдааны маркыг урамшууллын янз бүрийн арга хэрэгсэлээр онцлон ялгаж мэдээлэх нь борлуулалтыг дэмжихэд илүү нөлөөтэй болоод байна.

Мөн түүнчлэн жижиглэн худалдааны цэг салбарууд улам олноор байгуулагдаж байгаа нөхцөлд хэрэглэгчдийг аль болох татах стратегийг хэрэглэн бараагаа түлхэх стратегиас татгалзах шаардлагатай болжээ.Үүнийг хэрэгжүүлэхэд маркетингийн үйлчлэл ихээхэн үр нөлөөтэй болох нь бодит амьдрал дээр тодорхой болсоор байна.
Худалдан авагчидын бэлэн байдал. Өөрийн барааг худалдан авагчдад санал болгохоос өмнө тэдгээрийн талаар ерөнхий ойлголт өгч ямар нэг анхны харьцаа тогтоож мэдүүлэхэд рекламын үүрэг нилээд их байна.Иймд ямарч харьцаагүй анхны мэдээлэл ойлголтгүй байгаа хэрэглэгчид барааг худалдан авах санал тавих нь үр ашиггүй үйлдэл болно гэдгийг бодолцох хэрэгтэй. Ямар нэг барааны талаар хангалттай мэдээлэл авч талтай болж эрхэмлэн үзээд итгэл үнэмшилтэй болоход биечлэн хийх худалдаа реклам сурталчилгаа аль аль нь ихээхэн үүрэгтэй бөгөөд харин хэлцэлийг дуусгавар болгож борлуулалт хийхэд биечлэн хйих худалдаа ба борлуулалтын урамшуулал чухал ач холбогдолтой байна.

Худалдан авагчдын худалдан авах төлөв байдлын эхний үед реклам, олон нийтийн харилцаа илүү үр дүнтэй байдаг бөгөөд биечлэн хйих худалдаагаар идэвхжүүлэх ажиллагааг худалдан авах шийдвэр гаргах сүүлийн шатанд төвлөрүүлэх нь зүйтэй юм.
Барааны амьдарлын мөчлөгийн үе шат. Идэвхжүүлэлтийн янз бүрийн арга хэрэгсэлийн үр өгөөж нь уг бүтээгдэхүүний амьдарлын мөчлөгийн үе шаттай салшгүй холбоотой байдаг.
Шинэ барааг зах зээлд гаргах үед реклам сурталчилгаа .олон нийтийн харилцаа ихээхэн шаардлагатай байхад анхны борлуулалтыг эхлэх үед борлуулалтын урамшуулалаар дэмжих нь ашигтай. Өсөлтийн шатад уг барааны реклам,олон нийтийн харилцаа хүчтэй идэвхжүүлэгч хэвээр байх бөгөөд энэ үед борлуулалтын урамшуулалын зардлыг бууруулж болох юм.

Тогтворжилтын үе шатанд борлуулалтын урамшуулал мөн чухал нөлөөтэй байх ба рекламаар худалдан авагчдад хэдий нь танил барааг худалдан авахыг сануулах чиглэлээр хийх нь зүйтэй.

Уналтын үед зөвхөн сануулах реклам хийж болно,олон нийтийн харилцааг огт хэрэглэх шаардлагагүй бөгөөд худалдагч нар бүтээгдэхүүнд тун бага анхаарал тавьдаг.Харин энэ үед ч идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээ нь худалдааг сэргээх үйлчлэлээ үзүүлсээр байх болно гэдгийг мартах ёсгүй.


0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008