Monday, November 9, 2009

Зар сурталчилгаа гэж юу вэ?Тодорхойлолт: тодорхой ивээн тэтгэгчээр төлөгдсөн байгууллага, бараа, үйлчилгээ, санааны тухай хувийн биш мэдээллийн хэлбэр

Давуу тал

Сул тал

· Их тооны үйлчлүүлэгчдэд үр ашигтайгаар хүрч чаддаг

· Олон төрлийн дүрс тэмдэг ашиглаж, сэтгэлиийн хөдөлгөөнтэйгөөр илэрхийлэгддэг

· Энэ нь бололцоотой худалдан авагчдад юу хэлж чадахаа хянах боломж ихтэй

· Зар суртчилгааны үр ашгийг үнэлэхэд хэцүү

· Ихэнх зар сурталчилгаа нь маш их үнэтэй байдаг

· Тодорхой зорилтот үзэгчдэд хүрэхгүй байх магадлалтай

· Олон тооны зар сурталчилгаан дундаас хэрэглэгчдэд ялгарч хүрэхэд хэцүү

Зар сурталчилгааны төрлүүд

Бүтээгдэхүүний

product

Байгууллагын

institutional

Эхлэлийг тавих буюу мэдээллийн

Pioneering(or informational)

Хамгаалах зар сурталчилгаа

advocacy

Өрсөлдөх буюу нөлөөлөх

competitive

Эхлэлийг тавих байгууллагын

зар сурталчилгаа

Сануулах

reminder

Өрсөлдөж байгаа байгууллагын

зар сурталчилгаа

Сануулах

Зар сурталчилгааны шийдвэр гаргах процесс

Plannning

Зар сурталчилгааны хөтөлбөрийн хөгжүүлэлт нь 4w-д анхаарлаа хандуулдаг

p Who is the target audience?

p What are the advertising objectives, the amounts of money that can be budgeted for the advertising program, and the kinds of copy to use?

p Where should the advertisements be run?

p When should the advertisements be run?

Зар сурталчилгааны зорилгоо тодоройлох

· Awareness- хэрэглэгчийн брендийн нэр болон бүтээгдэхүүнийг таних чадвар

· Interest- бренд болон бүтээгдэхүүний онцлогийг мэдэх гэсэн хэрэглэгчийн хүсэл сонирхлын өсөлт

· Evaluation- бүтээгдэхүүн болон брендийн чухал сайн талуудад өгсөн хэрэглэгчийн үнэлгээ

· Trial- хэрэглэгчийн бренд болон бүтээгдэхүүний эхний бодит худалдан авалт буюу хэрэглээ

· Adoption- эхний худалдан авалт, хэрэглээ нь таалагдсаны улмаас хэрэглэгч уг бүтээгдэхүүн болон брендийг дахин худалдан авах

Зар сурталчилгааны зорилго нь дараахь гурван чанартай байна

· Сайн тодорхойлогдсон зорилтот үзэгчдэд зориулагдсан байх

· Хэмжигдэхүйц байх

· Тодорхой хугацааны турш үргэлжлэх

Зар сурталчилгааны төсөвөө тодорхойлох

· Борлуулалтын хувь(persentage of sales)

· Өрсөлдөгчтэй хувь тэнцүү байх(competitive parity)

· Боломжийнхоо хирээр(all you can afford)

· Үүрэг ба зорилго(objecive and task)

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008