Sunday, November 29, 2009

Зах зээлийн Сегментчлэл хийх нь1. Газарзүйн зарчим
- Голлох зах зээл нь монгол улс ирээдүйд үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж Европ, Хойд Америкийн орнуудад эсгий бүтээгдэхүүнээ экспортлох бодолтой
- Бүс нутгаар нь хөдөө орон нутгийн, хотын хэрэглэгчдэд
- Төв суурингийн, алслагдсан сум дүүргийн хэрэглэгчид

2. Хүн ам зүйн зарчим
- Орлогоор нь хот болон аймгийн төвийн хүмүүс ихэвчлэн тогтмол орлоготой, хөдөө орон нутгийнхан мал аж ахуйгаас хамаарсан тогтмол бүс орлоготой. Эсгий бүтээгдэхүүнд зэрэглэл тогтоогоогүй учир бүс нутаг бүрт ижил үнээр худалдаалагдана.
- Нийгмийн ангиар: эсгий бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутагт малчид, хот суурин газарт ажилчид өргөн хэрэглэдэг

3. Сэтгэл зүйн зарчим
- Сонирхол: хямд үнэ сонирхоно
Эдэлгээний хугацаа
Бүтээгдэхүүний хэмжээ, стандарт
Ур хийц
Илчлэг байдал

4. Зан төлөвийн зарчим
- Хэрэглэгчийн байр суурь: байнгын хэрэглэгчид
Урьд нь хэрэглэж байсан
Анх хэрэглэж байгаа
Боломжит хэрэглэгч
- Худалдан авагчийн бэлэн байдлын түвшин
- бүтээгдэхүүнийг мэддэг
- бүтээгдэхүүнийг сонирходог
- хүсдэг
- худалдан авхад бэлэн
Бүтээгдэхүүнд хандах хандлага
- Эерэг хандлага
- өвөрмөц хандлага
- үл тоомсорлосон
- Санаачлагч
- Дайсагнасан

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008