Saturday, February 14, 2009

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 14 "P" /Positioning - Хоногшуулалт. Тухайн бүтээгдэхүүн өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулахад ямар давуу тал/


Public Reletions /PR/- Олон нийтийн харилцаа. Байгууллагын төрөл бүрийн харилцагчидтай зөв зохистой харилцснаар эерэг сэтгэгдэл үлдээх байгууллагын дүр төрхийг (Имиджийг) бүрдүүлэх, таниулах, нэр хүндийг өргөх, элдэв таагүй үйл явдал, цуу яриаг зохицуулан шийдвэрлэх, үйл ажиллагаа.

Perceptual Map
- Хоногшилтын бүдүүвч. тухайн бүтээгдэхүүн тодорхой үзүүлэлтүүдээс хамааран бусадтайгаа харьцуулахад ямар байр суурь эзэлж байгааг харуулж тодорхойлох бүдүүвч зураг.

Personal Selling - Биечилсэн борлуулалт. Компаний борлуулалтын ажиллагчдын хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэх, бүтээгдэхүүнээ борлуулах зорилгоор тэдэнтэй биечилэн уулзаж харилцах үйл ажиллагаа.

Positioning - Хоногшуулалт. Тухайн бүтээгдэхүүн өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнүүдтэй харьцуулахад ямар давуу талтай, хэрэглэгчийн ухамсарт ямар байр суурь эзэлж байгааг, ямар сэтгэгдэл төрүүлж байгааг илэрхийлнэ.

Promotion Mix - Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэл. Зар сурталчилгаа, борлуулалтын урамшуулал, Олон нийтийн харилцаа, биечилсэн борлуулалт болон шууд маркетинг зэрэг идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгсэлүүд.


0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008