Friday, July 24, 2009

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 20 "V" / Viral advertising - Вирус зар сурталчилгаа. /


Variable cost - Хувьсах зардал. Үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээнээс хамааран өөрчлөгдөх зардал.

Venue Marketing - Өөрийн нэрэмжит газар, барилга байгууламжийг бий болгох ивээн тэтгэлгийн нэг хэлбэр. Жишээлбэл компани өөрийн нэрэмжит спортын танхим, хөлбөмбөгийн талбай бүтээх ажлыг ивээн тэтгэх.
Viral advertising - Вирус зар сурталчилгаа. Өвөрмөц содон хэлбэрээр хийснээр хүмүүсийн дунд өөрөө аяндаа тархах зар сурталчилгаа. Уламжлалт аргад хүмүүст зар сурталчилгааг "аваарай, үзээрэй" гэж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр тулгадаг бол "вирус" сурталчилгаа нь хүмүүсийн анхаарлыг өөрөө татаж хүмүүсээр дамжин тархдаг.


Эх сурвалж: Д.Баярмаа - "Маркетерийн бичил судар"

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008