Monday, January 26, 2009

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 12 "N" /Network Marketing Multi-level Marketing - Сүлжээний бизнес. Шууд борлуулалтын олон шатлалт хэлбэр.. /


Need - Хэрэгцээ. Хүнд аливаа зүйл хэрэгтэй болох нь мэдрэгдэж санаанд буух жишээлбэл, хоол идэх, шингэн юм уух, дулаацах, аюулгүй орчинд байх, хүнд хайрлуулах г.м

Network Marketing Multi-level Marketing - Сүлжээний бизнес. Шууд борлуулалтын олон шатлалт хэлбэр.

Niche - Зах зээлийн сиймхий.

Nicher - Сиймхийч. Зах зээлийн сиймхий буюу маш жижиг сегментэд төвлөрөн үйл ажиллагаагаа явуулдаг компани (зах зээлийн 10 хүртэлх хувийг эзэлдэг)

Эх сурвалж: Д.Баярмаа - "Маркетерийн бичил судар"

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008