Wednesday, March 4, 2009

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 15 "Q" /Quantity discount – Худалдан авалтын хэмжээнээс хамаарах хийгдэх үнийн хямдрал/


Qualitative research – Чанарын судалгаа. Оролцогчдын хувийн бодлыг олж мэдэх зорилготой бөгөөд үр дүн нь гол төлөв тоогоор илэрхийлэгдэх боломжгүй байдаг судалгаа.

Quantitative research – Тоон судалдаа. Үр дүн нь тоогоор илэрхийлэгдэх, статистик боловсруулалт (дундаж, хувийг тооцох, регресс, кореляцийн шинжилгээ г.м) хийх боломжтой судалгаа

Quantity discount – Худалдан авалтын хэмжээнээс хамаарах хийгдэх үнийн хямдрал.

Эх сурвалж: Д.Баярмаа - "Маркетерийн бичил судар"

1 comments:

Anonymous said...

Гурвыг авбал хэдээр өгхү юм биз дээ :)

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008