Thursday, March 12, 2009

Дэлхийн хүн ам есөн тэрбум хүрнэ


Дэлхийн нийт хүн ам одоогийн 6,8 тэрбумаас өсч, 2012 оны эхээр долоон тэрбум хүрч улмаар энэ тоо 2050 он гэхэд есөн тэрбум болно гэж НҮБ-ын хүн амын тайланд дурджээ.

НҮБ-ын 2008 оны хүн амын тайланд дурдсанаар хөгжиж буй орнууд дэлхийн нийт хүн амыг 2,3 тэрбумаар өсгөн 1,1 тэрбум хүн нь 60-аас дээш настай, 1,2 тэрбум нь хөдөлмөрийн насны оршин суугчид эзлэнэ гэж мэдэгдсэн байна. Мэргэжилтнүүдийн тооцоолсоноор 2009 онд хөгжиж буй орнуудын хүн ам 5,6 тэрбум хүрч, 2050 он гэхэд 7,9 тэрбум болжж өсөх аж.

Түүнчлэн энэ хугацаанд хөгжиж буй орнуудад 15-аас доош насны хүүхдийн тоо буурна гэж тооцоолжээ. 2009-2050 оны хооронд хөгжиж буй орнуудад хүн амын тоо жилд 2,4 сая хүнээр нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм.

С.Отгонбаяр Эх Сурвалж: МОНЦАМЭ

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008