Tuesday, October 6, 2009

Рекламын мэдээлэл агуулагчийн тодорхой төрлийг сонгох


Реклам сурталчигааг олон нийтийн мэдээлэлийн хэрэгсэлийн төрлийн хүрээнд чухам ямар хэрэгсэлээр хийх асуудалыг зөв шийдэх хэрэгтэй . Энд хэрэв ТВ-ийг сонгосон бол UBS, Монгол телевиз, ТВ5 зэргээс алийг сонгох, ямар сэтгүүл эсвэл сонинд реклам сурталчилгаагаа байрлуулах вэ гэдгийг тодруулна гэсэн үг юм.
ТВ-ийн агентлагийг сонгохдоо тэдний үнэ өртөг ,нэвтрүүлэх цаг хугацааг харгалзана ,харин сонин сэтгүүлийн хувьд түүний нэр хүнд, хэвлэгдэх тоо ширхэг, хир богино хугацаанд гардаг, уншигчдын тоо зэргийг тооцох нь зүйтэй.


Реклам сурталчилгааны мэдээллийг түгээх хэрэгсэлийг ашиглах график хугацааны шийдвэр

Реклам захиалагч нь өөрийн рекламыг жилийн турш хэрхэн байрлуулах тухайгаа тодруулж мэдсэн байх хэрэгтэй.Энэ шийдвэрээ худалдаа наймаа эрчимтэй хийгддэг цаг үеийг харгалзан хийх нь ашигтай.Манай орны хувьд наадам, цагаан сар , шинэ жилийн өмнө реклам сурталчилгааны мэдээлэлээ илүү нягтралтай байрлуулах нь оновчтой. Харин европын орнуудад бол христосын баярын үеэр арван хоёр сард маш их борлуулалт хийдэг ба хавар гурван сарын үед борлуулалт унадаг цаг үе гэдгийг харгалзан рекламаа байрлуулах хугацааг товлодог байна.

Зарим компаниуд ялангуяа хувцас борлуулдаг газрууд зөвхөн улирлын байдлыг харгалзаж рекламаа хийдэг.Энэ сонголтыг хийхдээ жилийн турш долоо хоногт нэг удаа хийх үү эсвэл тодорхой хугацаанд нилээд эрчимтэй ойр ойрхон хийх үү гэдгийг сайн бодож төлөвлөх шаардлагатай

Реклам сурталчилгааны үйл ажиллагааг үнэлэх дүгнэх

Реклам сурталчилгааны үр дүнг гаргахдаа түүнийг хийхээс өмнөх болон дараа үед реклам сурталчилгаа нь хэрэглэгчидэд үзүүлэх нөлөөлийн төвшинг хэмжиж үздэг.Ер нь реклам сурталчилгааг хийхдээ түүний харилцааны үр ашиг ба худалдааны үр ашигийг тогтмол үнэлэж байх нь чухал.Харилцааны үр өгөөжийг хэмжихдээ түүний хэрэглэгчдэд үзүүлэх нөлөөлийг ямар байгааг тодруулна.Энэ судалгааг рекламын мэдээлэл гарсаны дараа ба гарахаас өмнө хийх нь зүйтэй.Үүнийг хйих гурван арга байдаг.

- Шууд үнэлгээний арга. Хэсэг хэрэглэгчдээс хэдэн хэдэн рекламын хувилбартай танилцаад тус бүрт нь үнэлгээ өгөхийг хүсдэг.Энэ нь тухайн реклам нь хир зэрэг анхаарал татаж байна, ямар байдлаар хүмүүст нөлөөлж байна гэдгийг мэдэх боломж олгоно.Гэхдээ энэ нь тийм ч боловсронгуй сайн аргад тооцогддоггүй.

- Портфелийн үнэлгээний арга. Сонголттой авсан рекламын мэдээлэлтэй хэрэглэгчид өөрийн хүссэн хугацаагаар танилцсаны дараа тэднээс рекламын мэдээлэлээс юуг санаж байна агуулга нь ямар байсаныг асуултын дагуу эсвэл асуултгүйгээр тодруулж мэдэхэд чиглэсэн арга юм.Тэдний тогтоож үлдсэн мэдээллийн хэмжээ нь нийт рекламын дотроос илүү ойлгомжтой тодорхой болсоныг харуулах болно.
- Лабораторын үнэлгээний арга. Рекламд хамрагдсаны дараах нөлөөлийг тусгай төхөөрөмжийн тусламжтай зүрхний цохилт, цусны даралт, нүдний хүүхэн харааны томролт болон хөлс ялгаралт зэргийг хэмжиж үзэх замаар бие организд гарах үйлчлэлээр хэмжих арга юм.Лабораторын аргаар хүмүүсийн рекламд татагдах хүч ямар байгааг хэмжиж тогтоодог.

Реклам хийгдсэний дараах байдлыг үнэлэх хоёр арга байдаг.

- Тогтоолтын хэмжээг тодорхойлох арга. Энэ үед рекламын мэдээлэлтэй сэтгүүл уншаад эсвэл ТВ-ийн нэвтрүүлэг үзсэний дараа түүнээс чухам юуг санаж байгааг асуудаг,Энэ аргаар рекламын мэдээлэл нь хир удаан хугацаанд ой тогтоомжид хадгалагдан үлдсэн байна гэдгийг тодруулах боломжтой.

- Танин мэдэх байдлыг үнэлэх арга, Энэ аргын үед жишээ нь нэг сэтгүүлийн уншигчаас та өмнө нь энэ тухай юу мэддэг байсан тухай асууж тодруулах явдал байдаг. Ийм аргыг янз бүрийн сегментэд рекламын үзүүлэх нөлөөлөл, ямар байгаа болон өрсөлдөгчийн рекламтай өөрийн рекламыг харьцуулах зэрэг асуудлыг үнэлэхэд ашиглана.

Реклам сурталчилгааг хариуцан гүйцэтгэх эзний асуудлыг шийдэхдээ энэ үйл ажиллагааг өөрийн байгууллөгын мэргэжилтнүүдээр хийх үү эсвэл төрөлжсөн рекламын агентлагын туслалцаа авах уу гэдгийг шийднэ. Томоохон компаниуд нь өөрийн рекламын хэлтэс тасагтай байдаг бөгөөд тэр нь рекламын агентлагуудтай хамтарч ажилладаг.
Жинхэн төрөлжсөн рекламын агентлагын тусламжтай реклам сурталчилгааны үйл ажиллагааг явуулах нь хамгийн зөв хувилбар байдаг.
Учир нь тэнд
- илүү нарийн мэргэжсэн ,хэдэн үүрэг давхар гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтнүүд ажилладаг.
- Ямар нөхцөлд ажиллах ажлын арвин туршлагадаа тулгуурлан янз бүрийн төвөгтэй асуудлыг амжилттай шийдвэрлэж чаддаг
- мэдээлэл түгээх хэрэгсэлд рекламын мэдээлэлийг боломжийн үнээр байрлуулах бололцоотой, ажлын уялдаа холбоотой байдаг.

Рекламын агентлагууд олноор байгуулагдан маш ашигтай ажиллаж байна .Тэдгээр нь 19-р зууны дунд үеэс эхлэн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн өнөөдөр хамгийн их орлого ашигтай бизнесийн салбар болоод байна. Дэлхийд нэртэй агуу том рекламын агентлагууд гэвэл Leo Burnett, WPP Group –ыг нэрлэж болох бөгөөд WPP Group-ын бүрэлдэхүүнд Ogilvi & Matter, J.Walter Thomson,Fallon McElligot болон бусад агентлагууд ордог .

Сүүлийн үед рекламын агентлагууд нь маркетингийн олон төрлийн үйлчилгээг хослуулан гүйцэтгэх чиглэлээр ажиллах болжээ. Тухайлбал маркетингийн болон урамшуулал сурталчилгааны нэгдсэн үйл ажиллагааг хийхдээ реклам, борлуулалтын урамшуулал, олон нийтийн харилцаа, шууд маркетинг болон маркетингийн судалгаа зэрэг чиглэлээр цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Маркетингийн урамшуулал сурталчилгаа: ХҮДС-ийн Маркетингийн багш: Ц.Долгорсүрэн

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008