Tuesday, November 11, 2008

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 5 "E" /Э-худалдаа, Э-маркетинг . . ./E-Commerce - Э-худалдаа. Электрон арга хэрэгслүүдийг, нэн ялангуяа интернэтийг ашиглан бүтээгдэхүүн борлуулах ба худалдан авах үйл ажиллагаа

E-Marketing - Э-маркетинг. Ихэвчлэн Э-худалдаа эрхлэх компанийн интернэтээр дамжуулан бүтээгдэхүүнийг таниулж сурталчилах, борлуулах үйл ажиллагаа
Esteem needs - Хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгцээ. Бусдаар хүндлүүлэх, нийгэмд тодорхой байр суурь эзлэх, нэр хүндтэй болох, бусдын анхаарлыг татах, магтуулах сайшаагдах өөрөөр хэлбэл, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгцээ. Маслоугийн мотивацийн онолын дагуу уг хэрэгцээ нь физиологийн, аюулгүй байдлын, харъяалагдах хэрэгцээ хангагдсаны дараа гарч ирдэг.
Early majority- Эрт олонхид. Тэдэнд яарах зүйл байдаггүй ба манлайлагч байх нь ховор. гэвч дундаж хэрэглэгчийг бодвол шинэ зүйлийг арай эрт сонирхдог

Эх сурвалж: Маркетингийн бичил судар Д.Баярмаа

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008