Wednesday, November 12, 2008

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 6 "F" /Фокус групп -н ярилцлага . . ./


Fixed price policy - Ижил үний бодлого. Бүтээгдэхүүн хаана хэрхэн борлуулагдаж байгаагаас нь үл хамааран нэг ижил үнэ тогтоох.

Focus group - Фокус групп. 8 аас 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг хүмүүстэй ярилцлагын аргаар тодорхой сэдвээр санал бодол солилцож мэдээлэл цуглуулах, асуудлыг шинжлэх зорилгоор хийхдэх маркетингийн судалгааны арга.

Follow up- Худалдан авалтын дараа хэрэглэгч сэтгэл хангалуун үлдсэн, дахин худалдан авалт хийх хүсэлтэй эсэхийг тодорхойлох зорилготой борлуулалтын үйл ажиллагааны сүүлчийн үе шат.

Franchisee - Франчайзи. Франчайзингийн гэрээгээр өөр нэг компаний нэр, брэндийн тодорхой төлбөр төлж ашиглан үйл ажиллагаа явуулах, салбарыг нь нээх, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулах эрхийг олж авах тал.

Эх сурвалж: Маркетингийн бичил судар Д.Баярмаа

1 comments:

yan said...

The color of the chairs is beautiful.

web hosting
web design

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008