Monday, October 6, 2008

Зар сурталчилгаа, зар сурталчилгааны төсөв


Маркетингийн гадаад нэр томъёонуудыг монгол хэл дээрээ хэрхэн хөрвүүлэн ойлгох талаар Д.Баярмаа багшийн Маркетингийн бичил судар нэртэй ном гарсан билээ. Баярмаа багшаас энэ номонд орсон нэр томъёо нуудаас блог оороо дамжуулан маркетеруудад зарим нэг үгсийн тайлбарыг оруулж байх талаар асууж зөвшөөрөл авсан тул өдөр бүр шинэ үгсийг оруулах болно. мөн та бүхэн ямар үгний тайлбарыг мэдмээр байгаагаа коммент дээр үлдээвэл цаг алдалгүй оруулах болно.

Advertising- Зар сурталчилгаа. Тодорхой байгууллага эсвэл хувь хүмүүсийн захиалгаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр төлбөртэйгээр цацаж байгаа, богино болон урт хугацааны хувьд борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтээгдэхүүн, байгууллага аль эсвэл ямар нэгэн үйл ажиллгааны талаар хэрэглэгчдэд хүргэх мэдээлэл. зар сурталчилгааны хууль татаж авах

Advertising budget- зар сурталчилгааны төсөв. зар сурталчилгааны төсөв боловсруулахад боломжийнхоо хирээр төсөвлөх, борлуулалтын тодорхой хувиар тооцох, өрсөлдөгчдөө баримжаалах болон зорилгодоо хүрэхэд шаардагдахын хирээр төсөвлөх аргуудыг ашиглаж болно. Монгол улсын аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татварын хуулийн 2006 оны шинэчилсэн найруулагад зар сурталчилгааны зардлыг тэр чигээр нь татвараас чөлөөлсөн байна. харин компаниудын олон нийтийн харилцаанд томоохон байр суурь эзэлдэг бусдад өгсөн хандив нь албан татвар ноогдох орлогоос хасагдахаа больжээ.

1 comments:

Anonymous said...

direct marketing
sales promotion
public relations
тайлбар оруулж өгөөч.

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008